Terug naar overzicht

Je plant een vastgoedaankoop. Goed idee, maar ken je het financiële totaalplaatje?

Potentiële huiseigenaars, en dan vooral degenen tussen 22 en 35 jaar, hebben het moeilijk om het financiële totaalplaatje van hun aankoop in te schatten. Dat blijkt uit een recente enquête. Want naast de aankoopprijs van een huis, moet de koper ook instaan voor een aantal bijkomende kosten. Echter, de helft van de ondervraagde jongeren geeft aan geen duidelijk beeld te hebben van deze kosten.

De kosten die je bij de aankoop van een bestaande woning moet rekenen schommelen tussen 10 en 20% van de aankoopprijs. Er kunnen verschillen optreden, naargelang de regio, de grootte van het pand, ….

Hieronder vind je de vaakst vergeten kosten, met telkens een beetje uitleg erbij. Voor meer informatie staat je makelaar natuurlijk altijd klaar!

  1. Brandverzekering

Is een brandverzekering verplicht? Daar moeten we (helaas) op z’n Belgisch antwoorden: ja en nee. Voor huurders of verhuurders is een brandverzekering afsluiten zondermeer verplicht. Voor eigenaars is een brandverzekering wettelijk gezien dan weer niet verplicht. Hou er wel rekening mee dat niet zelden een bank, als één van de voorwaarden voor een hypothecaire lening, je zal verplichten om een brandverzekering af te sluiten.

De brandverzekering wordt soms ook ‘woonverzekering’ genoemd, omdat ze tussenkomt voor heel wat meer dan alleen brandschade. Ook waterschade, stormschade, vandalisme, of schade door sneeuw en hagel zijn gedekt. Aanvullend dekt ze ook de burgerlijke aansprakelijkheid naar anderen toe.

Je kan best een brandverzekering afsluiten die ‘dekkingen tegen nieuwwaarde’ geeft. Zo weet je zeker dat je bij eventuele herstellingskosten geen – of toch zo weinig mogelijk – verlies maakt.

  1. Dossierkosten van de bank

Om een hypothecaire lening te berekenen, moet de kredietverstrekker – gebruikelijk je bank – een volledig dossier samenstellen. Daarvoor mogen kosten aangerekend worden. Die zijn geplafonneerd op 500 euro.

Laat je goed – op voorhand! – informeren door je bank. Er bestaan verschillende soorten leningen, en hun combinaties, en die hebben allemaal aparte kosten.

  1. Schuldsaldoverzekering

Een schuldsaldoverzekering (SSV) beschermt je partner of andere erfgenaam in geval je overlijdt voor het geleende kapitaal volledig is afbetaald. Zo vermijd je dat de maandelijkse aflossingen voor de langstlevende partner plots te hoog zouden uitvallen.

Integendeel tot wat de meesten denken, is een schuldsaldoverzekering niet verplicht. Maar ook hier zal de bank dit niet zelden als een (min of meer) verplichtende voorwaarde zien om een hypothecaire lening te kunnen afsluiten.

Laat je ook hier zeer goed voorlichten door je bank of andere kredietverstrekker. Je kan je namelijk laten verzekeren voor 100% van het totale bedrag, of 200% of een percentage ertussen. Er bestaat ook een ‘gegarandeerd tarief’ of ‘ervaringstarief’. Vraag naar de verschillen.

  1. Registratierechten + notariskosten

Als koper van een bestaande woning betaal je op de aankoopsom registratierechten. En die hangen af van waar je in België woont. In Vlaanderen is dat standaard 6%, tenzij je ingrijpende renovatiewerken wil doen. Dan wordt het 5%. In Brussel geldt maar één – en gevoelig groter! – tarief, namelijk 12,5%. Wallonië rekent ofwel 12,5% of 6%, het vroegere ‘groot of klein beschrijf’ van Vlaanderen.

Vergeet niet dat het daar niet stopt. Een notaris rekent ook aktekosten aan, volgens de hypothecaire of stedenbouwkundige getuigschriften die moesten opgevraagd worden. Ook komt er nog eens het ereloon bij. Over die laatste valt niet te onderhandelen, wegens vastgelegd door de overheid.

  1. Diverse kosten

We hebben geprobeerd om zoveel mogelijk de grootste kosten in kaart te brengen voor de koper van een huis. Maar vergeet niet dat er nog altijd extra kosten om de hoek komen kijken:

  • De onroerende voorheffing, beter gekend als het ‘kadaster’ (jaarlijks te betalen)
  • Verhuiskosten
  • De eerste vaste nutskosten (water, elektriciteit, gas, …)
  • Eventuele kleine of grotere renovatiekosten, opfrissingswerken en/of herstellingswerken
  • Extra verzekeringen

BELANGRIJK! Laat je zeker niet afschrikken om een huis te kopen. Het is nog steeds een van de beste investeringen die je in je leven kan doen. Hou er gewoon rekening bij dat de aankoopprijs die je meestal geafficheerd ziet, gepaard gaat met extra – en niet te vermijden – kosten. Zorg voor een ‘reserve’-spaarpotje. Op die manier ben je altijd ‘gedekt’.