Investeren in vastgoed

Bekijk onze brochure

Heeft u interesse om te investeren en wenst u meer informatie?
Dan kan u hier onze infobrochure investeren downloaden.

Vastgoed, een tastbare investering - meer info bij Immo Francis De Meester

Vastgoed, een tastbare investering

De aanhoudende onzekerheden in onze sociale en economische samenleving hebben ertoe geleid dat goede  beleggingen in roerend goed zoals kasbons en obligaties schaars geworden zijn. Investeren in onroerend goed daarentegen hebben door de jaren heen bewezen een solide en betrouwbare vorm te zijn van investeren. Samen met u zoekt Immo Francis De Meester een passende, rendabele en vooral eerlijke belegging te vinden. Dit kan zowel in uw eigen streek als in de grootstad.

Wat is rendement? Immo Francis De Meester helpt u het te berekenen op basis van uw vastgoed verhuur.

Wat is rendement?

Een getal dat uitdrukt hoe de winsten van een investering zich verhouden tegenover de kosten van diezelfde investering.
Op deze manier kan u verschillende investeringen met elkaar vergelijken en het verschil berekenen.
Wil u weten hoe u rendement kan berekenen?
Download hierboven onze investeringsbrochure.